Krb

Klasický krb je většinou chápán jako otevřené ohniště, architektonicky včleněné do interiéru obytné místnosti.Většinou zaujímá výsadní postavení proti sedací soupravě, aby bylo na oheň pěkně vidět.Takovýto dobře a odborně postavený krb nekouří, dobře hoří a ve směru vyzařování jeho zrcadla, zadní šikmá plocha, příjemně topí.Je možno jej používat i pro grilování, či přímé opékání potravin.

Při volbě topidla je však nutné sám sebe vyzpovídat, jak jej budu využívat.Aby vám krb dával to, co od něj očekáváte je potřeba se o něj i náležitě starat.Je třeba v něm topit.Je smutné mít doma krb a nemít čas, v mnohém případě ani energii si v něm rozdělat oheň.Kolikrát za rok si průměrný, zaměstnáním vytížený člověk udělá čas na posezení u krbu?Na vánoce, na Silvestra, při narozeninách a možná ještě tak dvakrát, třikrát do roka, když přijde vzácná návštěva.Navíc při velmi malé účinnosti, která se pohybuje u otevřených krbů mezi 12 – 20%, se stává takový krb velice neekonomickým topidlem s velkou spotřebou dřeva a obrovskou spotřebou vzduchu, který je nutno do místnosti přivádět zvenčí a tím stále místnost ochlazovat.Z takového krbu se stává vlastně obrovský větrák.Další nepříjemnou vlastností takových krbů je vystřelování žhavých uhlíků do místnosti, pokud netopíme výhradně březovým dřevem.Tyto mohou poškodit podlahu, koberec, ale také mohou být příčinou požáru.

Tyto nepříjemné vlastnosti otevřených krbů odstraňují krbové vložky, které jsou uzavřeny specielním keramickým sklem, odolávajícím teplotním šokům do 850 oC.Toto sklo má buďto zajištěný oplach vzduchem, nebo má ještě navíc specielní samočisticí povlak.Záleží i na tom, jak technicky a kvalitativně je vložka vyřešena, aby sklo zůstávalo po dlouhou dobu topení průhledné.U dobře konstrukčně řešených krbových vložek se pohybuje účinnost od 60 do 75%, spotřebují mnohem méně vzduchu k hoření a šetří až 50% paliva, oproti krbu otevřenému.Další předností je možnost rozvodu ohřátého vzduchu do mnoha místností, i dosti vzdálených od vlastního krbu.Takovýto rozvod má ovšem i několik nepříjemných vlastností.Těmito vzduchovody se roznášejí všechny pachy, které vzniknou v místnosti s krbem.Může to být pach z připravovaného jídla, z cigaret a podobně.Také se tudy částečně šíří zvuky z místnosti a v neposlední řadě vzniká poměrně značné víření prachových částic, protože tyto systémy využívají k dopravě vzduchu specielní ventilátory, což nesvědčí alergikům.Je to však nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak vytápět krbem více místností z jednoho místa.

Jako další možnost vytápění krbem, je možnost instalace krbové vložky s vodním výměníkem.Tyto krbové vložky se vyrábí v několika variantách.Buďto jsou řešeny jako celoplášťové s vodním výměníkem, někdy jsou ještě doplněny o průtokový výměník pro užitkovou vodu.Takto řešené vložky jsou určeny pro celosezónní stálé vytápění objektu.Téměř veškerý výkon těchto vložek je předáván do vody.Pro ohřev vzduchu pak zbývá asi 1/5 jejich celkového výkonu. Jako další jsou vložky s vsazeným vodním výměníkem, který je zpravidla umístněn místo deflektoru a nebo je těsně pod ním.Jejich vlastnosti jsou však opačné než u již zmiňovaných vložek.Zde se velkou měrou ohřívá vzduch a jen malé množství tepelné energie se předává do vody.Tento způsob se dá výhodně použít tam, kde potřebujeme vytápět jednu místnost poměrně vzdálenou od samého krbu.

Pro úplnost informace o vodních systémech se musím zmínit o existenci komínových teplovodních výměníků, které však mají mnoho negativních vlastností, jako je dehtování, nemožnost a nebo velmi obtížná přístupnost k čistění.

Všechny teplovodní systémy mají jedinou dobrou vlastnost v tom, že můžete z jednoho místa vytápět celý objekt, bez nepříjemných vlastností teplovzdušných rozvodů.Mají však i svá negativa.Asi až o 50% vyšší náklady při jejich instalaci plus výdaje za celý systém radiátorů.Další nepříjemnosti vzniknou při výpadku el. energie.Je nutné mít rezervní zdroj el. energie, který sestává s autobaterie a měniče.Tato souprava zajistí el.proud o 230V po nezbytně dlouhou dobu pro činnost oběhového čerpadla a také pro automatiku hoření, pokud je instalovaná.Jestliže máme v místě vodovodní řad nezávislý na dodávce el.energie, může být celý systém zabezpečen vychlazovací smyčkou.V létě si pak v takovém krbu moc nezatopíte.Ledaže by jste si vyhřívali bazén a nebo měli velký zásobník pro teplou užitkovou vodu.

Toto je snad v kostce vše co je třeba vědět, když se budu jako laik rozhodovat jestli si mám pořídit krb a jaký a nebo se mám rozhodnou pro jiné topidlo.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat​​

Kontaktní formulář

 

Submit