Kachlová kamna

Posledním zástupcem domácích stavěných topidel, jsou pokojová kachlová kamna.Kachlová pokojová kamna je topidlo vyvinuté za účelem vytápění obytných místností.Bohužel jen málo lidí dnes ví o jejich mnoha kladných vlastnostech.Zatím co mimo naši socialistickou skořápku letěl čas a jejich vývoj šel dál, u nás pojem kachlová kamna zamrzl na urputném boji s uhlím ze sklepa a potom zase popel ven.Právě ke kachlovým kamnům dlužíme mnohé vysvětlit.Každopádně se v nich dnes už dávno netopí uhlím, ale dřevem, mají velkou účinnost, 80 – 90% a nemají většinou rošt.Rošt nemají hlavně proto, aby nedocházelo k nadměrnému ochlazování spalovacího prostoru.V mnoha případech je vzduch ke spalování přiváděn již předehřátý, aby spalovací teplota byla co nejvyšší a tím dochází k ekologickému spalovacímu procesu bez škodlivin.Co všechno kachlová kamna umí je na delší vykládání.Zkusím to popsat ve zkrácené verzi. Kachlová kamna se rozdělují do tří základních skupin:

  1. Lehká
    To jsou kamna, která mají za úkol v krátkém čase vytopit určitý prostor.Mají velmi omezenou akumulační schopnost, 1 – 5hod, ale mají velký výkon na malé ploše kamen.Proto jsou vhodná do chat, chalup a jiných objektů jen krátkodobě využívaných.
  2. Středně těžká
    Používají se jako alternativní zdroj tepla v domech s centrálním systémem vytápění, pro přechodná období ( jaro, podzim, ), kdy se ještě nevyplatí roztápět kotel, ale je už zima.Akumulační doba takto postavených kamen se pohybuje okolo 10 – 15hod..Je to topení pohotové a velice levné.
  3. Těžká
    Takto postavená kamna se používají jako hlavní zdroj tepla pro celý dům, nebo jeho významnou obytnou část, převážně v horských alpských oblastech, ale i u nás na Šumavě, v Krkonoších, na vysočině.Jejich tepelná akumulace je 24 – 48hod, mnohdy i více..Přitom spotřeba dřeva je minimální, protože veškerá energie vytvořená spálením dřevní hmoty se ukládá do šamotové vyzdívky a do komínu odchází jen nepatrné množství tepla potřebné pro jeho správnou funkci.Jejich povrchová teplota je na plášti 40 – 65 oC, tedy relativně nízká, ale to nahradí velikost kamen.Takováto kamna jsou vždy dominantou místnosti. Dnešní moderní pojetí zároveň s využitím špičkových kamnářských výrobků umožňuje těžkým kamnům stát se srdcem nově postaveného domu, či supermoderní vily.

Další podskupinou jsou kamna postavená jako polotěžká, ale s užitnou hodnotou téměř jako u kamen těžkých.Takováto kamna využívají hypokaustního systému vytápění.Je to nejmodernější způsob vytápění.Je to uzavřený kamnový prostor, ve kterém se ohřívají akumulační šamotové komínové tahy, ty prohřívají uzavřený vzduch a ten přes plášť kamen předává tepelnou energii vyzářením do místnosti.Tím, že vzduch uzavřený v kamnech nemá možnost proudění udržuje tato kamna po celém plášti téměř stejně teplá.Tato kamna jsou zpravidla vybavena BIO topeništěm, nebo bezroštovým topeništěm, ale mohou být vybavena i specielními kamnovými vložkami. Celé tyto spalovací systémy mohou být řízeny automatikou.Celý systém počítá s tím, že se najednou spálí plná dávka dřevní hmoty na jakou je topeniště postavené, za vysokých teplot.Tyto teploty jsou 900 – 1100 oC a zpravidla se jedná o 10 – 12kg dřevní hmoty tvrdého a nebo měkkého dřeva o maximální vlhkosti 20%.Takto vytvořená tepelná energie se ukládá do specielních šamotových tvarovek KTS-Janča naší české výroby.Tvarovky KTS-Janča jsou vyráběny výlučně z českých surovin a českou firmou MKZ Rájec Jestřebí.Vlastnostmi jsou srovnatelné s nejdokonalejšími zahraničními výrobky, ale jsou třikrát levnější.Z takto postaveného základního topidla, lze vytápět kamna postavená systémem nalehko, stojící v jiné místnosti a přitom mají stejné vlastnosti jako základní topidlo.Do těchto kamen se přikládá 2x maximálně 3x za den.Je to nejlepší systém co se týká ekonomiky a ekologie spalování dřevní hmoty.V žádném případě by neměla být vlhkost této hmoty vyšší než 20%.Pokud je vyšší, prudce se snižuje výhřevnost, ale hlavně se neodstranitelně zanáší dehtem celý tahový systém a tím klesá jeho účinnost.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat​​

Kontaktní formulář

 

Submit